Bli medlem

Bruk skjemaet under for å registrere deg som medlem i Hardanger Sykkelklubb.

Prisar 2017:
– Under 16 år: 150,-
– Over 16 år (=det året du fyller 16): 300,-
– Familiemedlemskap: 500,- (gjelder 2/1 vaksneog 1/2 born inntil 18 år, tilsaman 3 stk.)

For å tinga lisens, går ein inn på sykling.no > Lisens > Kjøp lisens, og følgjer stega der.

Ver venleg å betale inn medlemskontigent til følgjande konto: 3530.25.19178
Hugs å merke betalinga med namn på alle ein betaler for.

Alle opplysningar vert behandla fortruleg.