Biketrial

Organiserte treningar på KBT Trialarena følgjer skuleruta og snødjupna (snø=ingen trening).

TRENING HAUST 2018: Kvar torsdag kl. 17:00 på KBT Trialarena. Me har utlånssyklar for dei som vil prøve biketrial (ta med eigen hjelm).

KBT Trialarena ligg rett ved klubbhuset til Norheimsund FK, på grusbanen i Norheimsund. Ein kan trena her når som helst utanom oppsatte treningstider.

Følgje med på kva som skjer på KBT sine Facebooksider: facebook.com/kvambiketrial

Dokument (PDF):
Referat klubbmøte 05102015
Infoskriv-haust-2015

Kontaktperson: Bernt Kristiansen (tlf: 970 08 130)