Bli medlem

Bruk skjemaet under for å registrere deg som medlem i Hardanger Sykkelklubb.

Prisar:
– Under 16 år: 150,-
– Over 16 år (=det året du fyller 16): 300,-
– Familiemedlemskap: 500,- (gjelder opptil 2 vaksne og ubegrensa antal  born under 18 år)

For å tinga lisens, går ein inn på sykling.no > Lisens > Kjøp lisens, og følgjer stega der.

Ver venleg å betale inn medlemskontigent til følgjande konto: 3530.25.19178
Hugs å merke betalinga med namn på alle ein betaler for.

Alle opplysningar vert behandla fortruleg.