Bli medlem

Prisar:
– Under 16 år: 150,-
– Over 16 år (=det året du fyller 16): 300,-
– Familiemedlemskap: 500,- (gjelder opptil 2 vaksne og ubegrensa antal  born under 18 år)

For å tinga lisens, går ein inn på sykling.no > Lisens > Kjøp lisens, og følgjer stega der.

Meld deg inn ved å besøka linken under:

medlemskap.nif.no/684860