Landeveg

Info om trening i Hardanger Sykkelklubb.

Me ynskjer å ha eit best mulig tilbud til alle våre medlemar på alle nivå.

Trening 2019 (sesong: april- september):  kl 18:30 tysdag og 19:15 torsdag med frammøte på Esso i Norheimsund. 

Me vil dela treningsgruppa i to puljer dersom frammøte tilseier det. Ei som består av dei mest aktive (Bergen-Voss under 5:30 ca.)

Me ynskjer også å få med dei av oss som er nybegynnarar eller har litt lågare ambisjonar.

Bruk gjerne facebookgruppa «Hardanger Sykkelklubb – Aktive medlemmer» facebook.com/groups/969892866391350/  for oppdateringer eller planlegging av turer eller liknande

 

 

Meld deg på epostlista under Kontakt for å få nærmare beskjed.