Trial

INNETRENINGAR VINTER 2020/2021:
Tysdag kl. 17:00 – 18:15
Torsdag kl. 17:00 – 18:15
Stad: GBS Entreprenør sine lokaler i sandtaket i Øystese (2. etg).

UTETRENINGAR VÅR/SOMMAR 2021:
Tysdag kl. 18:00 – 19:15
Torsdag kl. 18:00 – 19:15
Stad: KBT Trialarena, Haugamyr, Norheimsund

All organiserte trening følgjer skuleruta, ingen organisert trening i feriar. Innesesongen startar første veka etter haustferien, og held fram til me stiller klokka attande til sommartid.

Utetreningane startar første veka etter påske.

Ansvarleg trenar er Eirik Ulltang, og han vil gjennomføra treningane saman med Sondre Rosten.

Me har utlånssyklar for dei som vil prøva biketrial (ta med eigen hjelm). Ein kan låna sykkel gratis to gongar, deretter kr. 50 per gong (betalt med Vipps).

Alle som deltek på treningar må vera medlem i klubben, og ha gyldig lisens. Meld deg inn her.

Kjøp lisens her (ekstern lenkje).

KBT Trialarena ligg på grusbanen i Norheimsund, rett over vegen frå barnehagen. Ein kan trena her når som helst utanom oppsatte treningstider.

Følgje med på kva som skjer på KBT sine Facebooksider: facebook.com/kvambiketrial

Dokument (PDF):
Referat klubbmøte 05102015
Infoskriv-haust-2015

Kontaktperson: Eirik Ulltang (tlf: 970 22 728)