Innetreningar trial i vinter

Me har fått eigen innehall (i Steinsdalen), og har treningar to gongar i veka. Treningane er delt inn i to gruppar, fordi innehallen ikkje er stor nok til at alle kan vere der samstundes. Ein vel gruppe valfritt, så lenge det er ledig kapasitet.

Mandagar kl. 17:50-18:40 og 18:50 til 19:40

Torsdagar kl. 17:50-18:40 og 18:50 til 19:40

Ønsker du å vera med på innetreningane, ta kontakt med Eirik på tlf. 97022728. Ingen oppmøte utan avtale.